Ban on trade of seal fur
FOR NISNEWS 19 May 2007 scroll downwww.blikopnieuws.nl/bericht/49642

Foto DASfotografie


Published 16 May 2007 in " Blik op Nieuws "

Ban on trade of seal fur

The import, trade and possession of fur, skins, oil or other products of seals will be forbidden.
It concerns products of two seal species: harpseal and the hooded seal.
This proposal of Minister Verburg of Agriculture, Nature and Food-quality was accepted by the Cabinet (Council of Ministers) on Wednesday 16 May. (2007)
The import of fur or other products made of very young seals (under 12 days old) of those species has already been forbidden in the whole European Union. However, the wholesale hunt has been transferred to animals just over that age.

The Cabinet is worried about the (dwindling) population, the detoriation of their habitat and the used hunting methods.

By this general decree of the Cabinet all import, trade and possess of all products of harpseals and hooded seals will be forbidden regardless of their age category. An exception is made for the products that derive from traditional hunt by the Eskimo's of Greenland and Canada, for living animals and for products that already have been imported to The Netherlands.

This decree meets the promise from the Minister to the Parliament during the discussion of the private member's bill of the MP's Waalkens (PvdA) and Snijder-Hazelhoff (VVD). Opinion polls and petitions show that a trade ban is widely supported by the Dutch society.

The measures are aimed at a stop of wholesale sealhunt and the involved hunting methods. Belgium already has a similar ban and Germany is preparing one. The Dutch government insists on an European ban, but this effort lacks sufficient support from the member states.

The Cabinet has agreed that the draft of the ban will be presented to the "Raad van State" (draft law advise council) for legal advise. The text of the draft will be published in the "Staatscourant" (daily official government publication).Foto: DASfotografie

DUTCH

Verbod op handel in zeehondenbont
De invoer, handel en bezit van bont, huiden, olie of andere producten van zeehonden zal worden verboden. Het gaat om producten van twee soorten zeehonden: de zadelrob en de klapmuts. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag 16 mei besloten.
De invoer van huiden of daarvan gemaakte producten van zeer jonge zeehonden (tot ongeveer 12 dagen) van deze soorten is in de hele Europese Unie al verboden. De grootschalige jacht is echter verschoven naar dieren die net ouder zijn dan 12 dagen. Het kabinet maakt zich zorgen vanwege onder meer de stand van de populatie, de achteruitgang van het leefgebied van de zeehonden en de gehanteerde jachtmethoden.

Met deze algemene maatregel van bestuur wordt alle invoer, handel en bezit van alle producten van zadelrobben en klapmutsen verboden, ongeacht de leeftijdscategorie. Een uitzondering geldt voor producten die afkomstig zijn van de traditionele jacht van de Eskimo's van Groenland en Canada , voor levende dieren en voor producten die al eerder rechtmatig in Nederland zijn gebracht.

Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Waalkens (PvdA) en Snijder-Hazelhoff (VVD).

Uit opiniepeilingen en handtekeningenacties blijkt dat een handelsverbod op zeer brede steun in de Nederlandse samenleving kan rekenen. De maatregelen hebben uiteindelijk tot doel dat de grootschalige zeehondenjacht met de daarbij gehanteerde jachtmethoden wordt bedreigd. In Belgi
e s een vergelijkbaar handelsverbod van kracht en ook Duitsland bereidt een dergelijk verbod voor. De Nederlandse regering blijft aandringen op een verbod op Europees niveau, maar tot op heden is daar onvoldoende steun voor.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Geplaatst16 May 2007 16 mei 2007

mail door


© 2005 Blik op Nieuws.nl, De Ronde Venen. Alle rechten voorbehouden.


http://www.nisnews.nl/public/190507_3.htm


 Netherlands Bans Trade in Seal Products
 

THE HAGUE, 19/05/07 - The cabinet has decided to ban the import, trade and possession of fur, skins, oil and other products made from seals. The ban applies to two species, the harp seal and the blueback (Cystophora cristata).
The import of skins or products manufactured from the skins of young seals (up to around 12 days) of both species is already banned throughout the EU. "The large-scale hunt has however shifted to animals slightly older than 12 days", explained the Agriculture and Nature Ministry. "The cabinet is concerned about issues including the population count, the decline in the habitat quality of the seals and the hunting methods used".
The cabinet decision now taken introduces a ban regardless of age category. "An exception applies to products originating from the traditional hunt by the Inuit people, to live animals and to products that have previously been lawfully brought to the Netherlands", said the ministry. The decision to introduce the ban meets with a wish by the Lower House.
In Belgium, a comparable trade ban is in place, and Germany is also preparing such a ban. The Dutch government will continue insisting on a ban at EU level, but up to the present there is insufficient support for such a measure.

 


www.nisnews.nl