OVP hert in kou sneeuw


THE "OOSTVAARDERSPLASSEN" ~ THE BIRD'S HEAVEN ... THE GRAZERS HELL

LAND CONQUERED FROM THE SEA

CREATED BY HUMAN HAND

PLAIN WITHOUT STEWARD

GRAZERS FORCED

TO SURVIVE ON HARSH SOIL

SNATCHED FROM THEIR HABITAT

TO A WINTRY SOGGY FIELD

THEIR HOOVES ARE RUINED

THEY DIE OF LACK OF CARE

SLOW AND IRREVOCABLE

FOR DESTRUCTION IN THE INCINERATOR

THE "OOSTVAARDERSPLASSEN"

BIRD'S HEAVEN . . . GRAZERS HELL

https://www.facebook.com/notes/oostvaardersplassen-crepeerplek-vol-karkassen-full-of-carcasses/the-oostvaardersplassen-the-birds-heaven-the-grazers-hell-de-oostvaardersplassen/392355984267452oost-karkas-oostvaardersplasDE OOSTVAARDERSPLASSEN ~ DE VOGELHEMEL . . . DE GRAZERSHEL

LAND VEROVERD OP DE ZEE

DOOR MENSENHAND GESCHAPEN

VLAKTE ZONDER RENTMEESTER

GRAZERS GEDWONGEN

OP BARRE GROND TE OVERLEVEN

WEGGERUKT UIT HUN HABITAT

NAAR EEN WINTERS DRASSIG LAND

WAAROP HUN HOEVEN WORDEN VERZIEKT

ZIJ STERVEN DOOR GEBREK AAN ZORG

LANGZAAM EN ONHERROEPELIJK

TER VERNIETIGING IN DE DESTRUCTIE OVEN

DE OOSTVAARDERSPLASSEN

DE VOGELHEMEL . . . DE GRAZERSHEL

Source :
www.facebook.com/notes/oostvaardersplassen-crepeerplek-vol-karkassen-full-of-carcasses/de-oostvaardersplassen-de-vogelhemel-de-grazershel/oostvaardersplassen